HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE 680 361 ESOTECH
Uradno smo zaključili in predali v upravljanje projekt »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.

Skupaj z garancijsko dobo bosta objekta Vodarna Jezero in Vodarna Stopiče v celoti predana naročniku v letu 2018. Projekt smo izvajali v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je bil financiran s strani Evropske unije, Republike Slovenije in občin udeleženk. Prednosti vgrajene nove tehnologije čiščenja surove vode na območju osrednje Dolenjske prebivalstvo in gospodarstvo občuti in koristi od septembra 2016. S tem projektom je podjetje ESOTECH skupaj s podjetjem Von Roll BHU Umwelttechnik pomagalo izboljšati vodovodni sistem na območju osrednje Dolenjske, s katerim so občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice rešile ključno problematiko pri oskrbi s pitno vodo.

V podjetju ESOTECH s takšnimi projekti pomagamo izboljševati kvaliteto življenja in omogočamo nadaljnji razvoj.