REFERENCE S PODROČJA PROJEKTIRANJA

Naše poslanstvo - kupcem ponuditi za njih najboljšo tehnološko rešitev

projekt investitor leto
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo transformatorskih postaj METAL RAVNE 2014
Izdelava projektne dokumentacije za pripravo in obdelavo surove vode na zajetjih v Suhem dolu KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 2014
Izdelava projektne dokumentacije – Linija za toplotno obdelavo debele pločevine ACRONI 2014
Idejna rešitev za rekonstrukcijo transformatorskih postaj TP Ponovca, TP Kovačnica in TP Jeklarna v omrežju Metal Ravne METAL RAVNE 2013
Izdelava idejnega projekta za pripravo pitne vode – mehčanje vode za vodovod “Sremska Mitrovica” ESOTECH SOLUTIONS 2013
Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za zamenjavo Lužilne Kadi 1 ACRONI 2013
Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradb.dovoljenja in izvedba GOI za podzemni povezovalni hodnik ter izvedba nove transf.postaje PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK 2013
Izdelava projektne dokumentacije za ogrevanje, prezračevanje kotlovnice in prostorov ventilatorjev vleka, za blok 6 v TE Šoštanj COLT INTERNATIONAL 2013-2014
Izgradnja projektne dokumentacije vrtec Šoštanj OBČINA ŠOŠTANJ 2013-2014
Izdelava projektne dokumentacije za postavitev tehnološkega postrojenja nove vakumske ponovčne peči VPP2 METAL RAVNE 2013-2014
Izdelava projektne dokumentacije v okviru projekta “Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop” OBČINA MAKOLE 2013-2014
Izdelava projektne dokumentacije v okviru projekta “Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B – sklop 1” OBČINA GRAD 2013-2014
Izdelava projektne dokumentacije v okviru projekta “Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini” MESTNA OBČINA VELENJE 2012-2014
Izdelava projektne dokumentacije za pripravo vode za bl. 6 – 600MW TE ŠOŠTANJ 2012-2013
Izdelava projektne dokumentacije IDZ/PGD za rekonstrukcijo ČN Mozirje OBČINA MOZIRJE 2012
Izdelava projektne dokumentacije za dograditev čiščenja odpadne vode v jeklarni ACRONI 2012
Izdelava projektne dokumentacije za bioplinsko napravo (tehnološki del) AGRO KOTO 2012
Izdelava projektne dokumentacije za blok 6 strojne inštalacije TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012
Izdelava projektne dokumentacije za amoniačno vodo za bl. 6 – 600MW TE ŠOŠTANJ 2012-2013
Izdelava projektne dokumentacije za razžvepljanje dimnih plinov bloka 6 TE ŠOŠTANJ 2011-2013
Izdelava projektne dokumentacije – rekonstrukcija ČN Mozirje OBČINA MOZIRJE 2011-2012
Izdelava projektne dokumentacije za novo bioplinsko napravo KOTO 2011-2012
Izdelava projektne dokumentacije za obnovo zapornice na HE Vuzenica DEM 2011-2012
Izdelava projektne dokumentacije za čiščenje jamske vode iz črpališča, z lastno čistilno napravo PREMOGOVNIK VELENJE 2011/2012
Izdelava projektne dokumentacije za TP v novi proizvodni hali EPŽ METAL RAVNE 2011
Izdelelava proj.dokumentacije IDZ za čiščenje jamske vode iz črpališča k.-130 z lasnto čistilno napravo PREMOGOVNIK VELENJE 2011
Preračun hladilne vode EOP ACRONI 2011
Izdelava projektne dokumentacije PGD,PZI,PID, NOV za projekt Mordernizacija ogrodja Blooming ACRONI 2011
Izdelava projektne dokumentacije za stikališče RTP 110-20 kV Žalec, in sicer za izdelavo sprememb IDZ, PGD, PZR, PZI, PID ELEKTRO CELJE 2011
Izdelava projektne dokumntacije za 4. odlagalno mesto ACRONI 2011
Izdelava projektne dokumentacije za “Energetski koridor KJ6 – ADUT – JULON -JEKOVLEK – KOVINTRADE” PETROL ENERGETIKA, PE ENERGETIKA ŠTORE 2011
Idejni projekt kompletnega sistema zbiranja, transporta in čiščenja odpadnih voda ARCELOR MITTAL ZENICA 2011
Izvedba TP Banja Luka – idejni projekt AD ČAJAVEC-MEGA 2011
Izdelava projektne dokumentacije za Novo proizvodno halo za postavitev EPŽ METAL RAVNE 2011
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrucijo TP 5 / 0,5 / 0,4 kV Kotlarna PETROL ENERGETIKA, PE ENERGETIKA ŠTORE 2011
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ČN Škofja vas MESTNA OBČINA CELJE 2011
Izdelava projektne dokumentacije za novo vodarno Frankolovo MESTNA OBČINA CELJE 2011
Izdelava projektne naloge – analiza HAZOP za sanitarno vodo KLINIČNI CENTER / IMP PROMONT 2011
Izdelava projektne dokumentacije za sončne elektrarne RAZNI KUPCI 2011
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo sistema odpadnih vod v TE Ugljevik EP REPUBLIKE SRBSKE 2010/2011
Izdelava projektne dokumentacije faze PZI za Blooming – čistilna naprava METAL RAVNE 2010
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dveh komenzacijskih naprav. ACRONI 2010
izdelava projekta izvedenih del PID za RTP 110 / 35 – 20kV Litostroj ELEKTRO LJUBLJANA 2010
Izdelava projektne dokumentacije za lužilno kad 3 ACRONI 2010
Izdelava projektne dokumentacije za pralno sušilno linijo ACRONI 2010
Izdelava projektne dokumentacije za zamenjavo lastne rabe v CTP Štore PETROL ENERGETIKA 2010
Izdelava projektne dokumentacije IDP za prezračevanje in izkoriščanje odpadne toplote TAB 2009
Izdelava investicijske in okoljske dokumentacije za nove energetske objekte u TE Tuzla – blok 7 ELEKTROPRIVREDA BIH 2009
Izdelava idejnega projekta in študije upravičenosti izgradnje TE Pljevlja II ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE 2009
Izdelava projektne dokumentacije za projekt “Brusilni stroj” za slabe ACRONI 2008-2011
Izdelava projektne dokumentacije za transport debele pločevine ACRONI 2008-2010
Izdelava projektne dokumentacije IDP za posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov MPI RECIKLAŽA 2008-2009
Izdelava PZI dokumentacije za prevzem in dodajanje lesne biomase TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2008
Izdelava projektne dokumenatcije faze IDP, PGD in PZI ter tehnične dokumentacije POD, POV za Kontiliv ACRONI 2008
Izdelava projektne in ostale dokumentacije, dobava ter montaža opreme za TP 4 Javornik, TP 3 Javornik ACRONI 2008
Izdelava projektne dokumenatcije faze IDP, PGD in PZI za čiščnje dimnih plinov STEKLARNA HRASTNIK 2008
Izdelava projektne dokumenatcije za energetski prostor, kompresorsko postajo in TP NIKO 2008
Izdelava projektne dokumentacije za stikališče Brestanica, Žalec in 110kV kabel za RTP Žalec ELEKTRO CELJE 2008
Izdelava projektne dokumentacije za bioplinsko napravo BIOFUTURA 2007
Vročevod Zreče UNIOR 2007
Strojne in elektro inštalacije za Novo kovačnico težkih odkovkov METAL RAVNE 2007
Rekonstrukcija Jeklarne METAL RAVNE 2007
Izgradnja TP “Valjarna II” METAL RAVNE 2007
Naprava za izvlek slabov ACRONI 2007
Pridobivanje Si – metala SOLARVALUE PROIZVODNJA 2007
RTP Trnovlje ELEKTRO CELJE 2006-2007
Posodobitev ogrevnih mest ŠTORE STEEL 2006-2007
RTP Salonit SALONIT ANHOVO 2006-2007
Biološke metode čiščenja odpadnih vod RS-MŠZT 2006-2007
Recikliranje in raba odpadkov RS-MŠZT 2006-2007
Obvladovanje tehnoloških odpadnih vod v termoenergetiki RS-MŠZT 2006-2007
Spletna izobraževalna igra NARAVOVARSTVENA ZVEZA SMREKOVEC 2006-2007
Industrijska čistilna naprava, nadgradnja PLANTATION TIMBER PRODUCTS GROUP 2006-2007
Izdelava projektne dokumentacije za upravno stavbo, vključno z vodenjem upravnega postopka ter za te TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2006-2007
Transport apnenca CMC 2006
Industrijska čistilna naprava DROGA KOLINSKA 2006
2. faza linije biplina CPPOV “Gorič – Valjevo” JKP VODOVOD VALJEVO 2006
Sistema čiščenja odpadnih vod bloka 1, 2 in 3. TE TOL 2006
Bioplinska naprava KOTO 2006
Prestavilo energetskega mostu ACRONI 2006
Zmanjšanje prahu in TOC v dimnih plinih MPI Reciklaža 2006
Transport žlindre in pepela za TE TUZLA ELEKTRO-PRIVREDA BIH 2005-2006
Industrijska čistilna naprava METAL 2005-2006
Izgradnja bloka 6 – transportna oprema TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005-2006
Vgradnja črpalk PETROL ENERGETIKA PE ŠTORE 2005
Obdelava mulja ACRONI 2005
RTP Jeklarna ACRONI 2005
Ogrevna mesta Acroni 2005
Odpraševalna naprava ACRONI 2005
Omočanje žlindre ACRONI 2005
Sežig odpadkov PALOMA 2005
Razžveplanje dimnih plinov TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2004-2005
Študija reševanja problematike odpadnih voda COMET 2004
Modernizacija VOD ACRONI 2003-2004
Zmanjšanje porabe hladilne vode ACRONI 2003-2004
Transport žlindre na bloku 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2003-2004
RTP Železarna SPG SOL PLIN GORENJSKA 2003-2004
EM BLOOMING, Hladilni sistem ACRONI 2003-2004
Rekonstrukcija Škajnih jam, II. faza ACRONI 2003
TP Šoštanj GORENJE 2003
Dodatno napajanje TP CRNO ACRONI 2003
Osnovna šola Šoštanj OBČINA ŠOŠTANJ 2002-2003
Ožemanje in sušenje gela pred kalcinacijo CINKARNA CELJE 2002-2003
Temelji AAF opreme ACRONI 2002
Priprava vode CINKARNA CELJE 2002
Predelava polipropilena v granulat RUDNIK MEŽICA -MPI 2002
Prekritje/odpraševanje metalurških peči RUDNIK MEŽICA -MPI 2002
Cevne in elektro instalacije za odpraš. IV. odprtine ACRONI 2002
Transformatorska postaja VIPAP VIDEM KRŠKO 2002
Priklop energentov CINKARNA CELJE 2002
Transformatorska postaja REVOZ 2002
Rekonstrukcija škajnih jam, I. faza ACRONI 2002
Rekonstrukcija elektroenergetskega napajanja PREMOGOVNIK VELENJE 2002
Termično procesiranje odpadkov ADRIA MOBIL 2002
Tehnično varovanje TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 2002
Posodobitev sušilnih in ogrevnih mest SAVAPROJEKT (za ACRONI) 2002
Razžveplanje dimnih plinov TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2002
Tehnologija čiščenja odpadne tehnološke vode PREMOGOVNIK VELENJE 2002
Mobilni transporter s sejalno enoto LUKA KOPER 2002
Hidrantna mreža VIPAP VIDEM KRŠKO 2002
TP Stiropor GORENJE IPC 2002
Rekonstrukcija odpraševanja EOP ACRONI 2001-2002
Industrijska čistilna naprava NIKO 2001-2002
Industrijska čistilna naprava NIKO 2001-2002
Sistem za nakladanje sladkorja v avtocisterne TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ 2001
Posodobitev nadzornega sistema TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ 2001
Členkasti transporter TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2001
Transport silicijevih zlitin TDR 2001
Povezava blokov 1., 2. in 3. na čistilno napravo bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2000-2001
Transport in skladiščenje PUR komponent GORENJE 2000-2001
Plinifikacija Tržiča PETROL 2000
Velika sejna dvorana, VKS KLINIČNI CENTER 2000
Filtracija dimnih plinov LESNA 2000
Kotlarna Zagorje OBČINA ZAGORJE 2000
Strojne in elektro instalacije za prezračevanje KOTO 2000
Projekt prenove TP in prenosa podatkov ŽITO 2000
Transport žlindre TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2000
Kemična priprava vode TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 2000
P 6 Indop GORENJE 1999
Elektroinstalacije mešalnice paste Škale PREMOGOVNIK VELENJE 1999
Transformatorske postaje TP4 – TRT 2 x 1000kVA, 20 / 0,4kV TP3 – TRT 2 x 630kVA, 20 / 0,4kV LUKA KOPER 1999
Transporter, B=1200 mm, Q=1200 t / h PREMOGOVNIK VELENJE 1999
Univerzalne vtočne zapornice DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1999
Transportna in sejalna oprema GLIN NAZARJE 1999
Transformatorske postaje GORENJE 1998-2002
Transformatorske postaje LUKA KOPER 1998-2002
Razžveplanje dimnih plinov RUDNIK MEŽICA -MPI 1998-2000
Elektro napajanje ter instalacije GORENJE 1998
Priprava suhih betonskih mešanic PREMOGOVNIK VELENJE 1997-1999
Modernizacija obrata za operativno pripravo pepela PREMOGOVNIK VELENJE 1997-1999
Transportno tehnološka oprema vključno z izvedbo krmilnega sistema RUDIS 1990
Tehnološke instalacije z računalniško mrežo nadzora sistema VEGRAD 1988
Elektrifikacija hladilnice 1988
Energetika in upravljanje, strojna in elektrooprema TOPLARNA 1980-1981