REFERENCE S PODROČJA GRADENJ

Naše poslanstvo - kupcem ponuditi za njih najboljšo tehnološko rešitev

projekt investitor leto
Koncesija storitev za izvedbo projekta Vrtec Šoštanj OBČINA ŠOŠTANJ 2013-2014
Energetska sanacija Šolskega centra Ravne na Koroškem, faza 1 ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM 2013
Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica BOLNIŠNICA TOPOLŠICA 2012-2014
Prenova poslovne stavbe RCE 2012
Izgradnja rekreacijskega in kulturnega središča Ravne OBČINA ŠOŠTANJ 2009-2010