REFERENCE S PODROČJA ENERGETIKE

Naše poslanstvo - kupcem ponuditi za njih najboljšo tehnološko rešitev

Projekt Investitor Leto
Rekonstrukcija TP 50,4kV Kotlarna, 1.faza PETROL ENERGETIKA 2014
Dobava in montaža 110kV kabla za daljnovod 110 + 20kV RTP Železniki – Bohinj ELEKTRO GORENJSKA 2014-2015
Gradbena in elektromontažna dela na DV 2 x 110kV Krško – Hudo ELES 2014
Elektromontažna in zemeljska dela po odpravi žledoloma 2014 – DV 20kV Lokovica ELEKTRO CELJE 2014
Črpališče na območju starega dela Krškega na Dalmatinovi ulici INFRA 2014-2015
RTP 110 / 20kV Podvelka – sekundarna opreme ELEKTRO MARIBOR 2014-2015
Dobava omar sekundarne opreme in lastne rabe, montažna dela v RTP Podlog ELES 2014-2015
Kotlovnica SMS Mevac / Metal Ravne SMS MEVAC 2014
Sanacija kotlarne OŠ Mislinja KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 2014
Izdelava, dobava, montaža in zagon Lužilne kadi 1 ACRONI 2014-2015
NN priključek za pralno postajo Moste CALCIT 2014
Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle ENERGO PLUS 2014
Novogradnja TP 5 / 0,4 kV Ban Lubbe PETROL ENERGETIKA 2013
Dobava in montaža opreme na 110kV stikališču HE Formin DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2013
Izdelava omar vodenja in zaščite ter omaric merilnih napetosti za RTP 110-20 kV Vuzenica ELEKTRO CELJE 2013
Izvedba sanacije DV 110kV Trbovlje – Brestanica na odseku RTP Trbovlje – SM 113 po sklopih ELES 2013
RTP 110 / 20kV Podvelka – oprema 110 kV (GIS) C & G LJUBLJANA 2013
RTP 110 / 20kV Ilirska Bistrica ELES 2013
Izdelava in montaža sistema ogrevanja COLT INTERNATIONAL 2013
400 kV GIS – elektromontažna dela SIEMENS 2013
Izvedba elektro inštalacij za tehnologijo, razsvetljavo in malo moč GORENJE 2013
Remont zaganjača tip: K3300 – 73h2, št.:151621, 475kW SILKEM 2013
Previtje el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 LEK 2013
Remont elektro motorja tip: OR2061 – 6 83, št.: 298626, 80kW SILKEM 2013
Zamenjava dveh garnitur kabelskih glav za 3 x 95mm2 kabel SILKEM 2013
Remont el. motorjev in zaganjača SILKEM 2013
Oskrba kontejnerskega naselja z električno energijo ALSTOM 2012
Začasno napajanje gradbišča TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012
Rekonstrukcija SN stikalnih celic v TP Valjarni III METAL RAVNE 2012
Dobava in montaža NN bloka za TP Čistilnica METAL RAVNE 2012
Rekonstrukcija TP3 – Javornik ACRONI 2012
Omara vodenja in zaščite in omarica merilnih napetosti za RTP Velenje ELEKTRO CELJE 2012
El.montažna dela, DV povezave, prestavitev TR, predelava celic in celovito preizkušanje v RTP 110 / 20 kV Ilirska Bistrica ELES 2012-2013
Demontaža in montaža plinsko oklopljenih zbiralk RTP Gorica SIEMENS 2012-2013
Izvedba jaška 5087 za priključitev Nove TP v Pohrastniku KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2012
Zam. obst. dotr. kotlov na fos. goriva s kotli na lesno biomaso in dob. topl. za obd. 15 let v sklopu proj. OVE v prim. obč. GOLEA NOVA GORICA 2012
Oskrba s toplotno energijo za objekt OŠ Toneta Tomšiča, Knežak OBČINA ILIRSKA BISTRICA 2012
Trgovski center Supernova Nova Gorica -vročevod s TPP ECO ATMinvest 2012
Oskrba s toplotno energijo za objekt Osnovna šola Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica OBČINA ILIRSKA BISTRICA 2012
Revizija TP Energetika Celje ENERGETIKA CELJE JAVNO PODJETJE 2012
DCW cevovodi ACRONI 2012
Izvedba nove TP Metal Nova Jeklarna METAL RAVNE 2011
Izvedba TP EPŽ III METAL RAVNE 2011
Elektro agregat za OC Krvavec in AOC Trdinov vrh RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 2011
Izdelava, dobava in montaža transformatorjev za novi Blooming ACRONI 2011
Redno vzdrževanje in pregledi srednjenapetostnih naprav v upravljanju DARS DARS 2011
Oskrba gradbišča z električno energijo v času izgradnje bloka 6 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011-2012
4. etapa kabelske kanalizacije LIPA – ŠTORE PETROL ENERGETIKA 2011-2012
Izvedba energetskega koridorja PETROL ENERGETIKA 2011-2012
Dobava in polaganje 35kV kablovoda RTP Jeklarna ACRONI 2011
Izdelava omar enosmerno-izmeničnega razvoda RTP 110 / 20kV Slovenj Gradec ELEKTRO CELJE 2011
Omari vodenja in zaščite, omarici merilnih napetosti, LR za RTP Lava TR 1 ELEKTRO CELJE 2011
RTP 110/20kV Rogaška Slatina – omara vodenja zaščite ELEKTRO CELJE 2011
Rekonstrukcija kotlovnice EPF in zamenjava toplotnih postaj EL-TEC MULEJ 2011
Izvedba instalacijskih del v okviru izgradnje nove proizvodne hale METAL RAVNE 2011
Izvedba elektroinstalacijskih del modernizacije ogrodja Blooming ACRONI 2011-2012
Odstranitev kablov iz kabelskih polic na področju Bluminga ACRONI 2011
Izvedba SPTE Planina RUDIS TRBOVLJE 2011
Dobava in polaganje kabelskih napeljav za energetsko napajanje objekta – ATCC KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE 2011
Celovito izvajanje elektro meritev GORENJE 2011-2012
Modernizacija valjčne proge SMS INNSE 2011
Izvedba del za sušilnik ATM2 GORENJE NOTRANJA OPREMA 2011
Izvedba merilnih mest na EPŽ METAL RAVNE 2011
Izdelava, dobava in montaža gradbenih konstrukcij za četrto odlagalno polje ACRONI 2011-2012
Remont zaganjača SIEMENS – SCHUCKER, tip: LB10, št.: 66511, 85kW SILKEM 2011
Racionalizacija elektromotornih pogonov za krogelne mline v kalcinaciji 2 na krogelnem mlinu 4 SILKEM 2011
Remont zaganjača BROWN BOVERI 150kW, št.: 0128855 SILKEM 2011
TP v okviru projekta-Smučarsko tekaški center na Rogli ELEKTRO UNIMONT 2010
Dobava in montaža diesel agregata MESTNA OBČINA LJUBLJANA 2010
Kabelska kanalizacija RTP Lipa – RTP Štore 1 – etapa 3 ELEKTRO CELJE 2010
Sanacija transformatorske postaje TP Radeče RADEČE PAPIR 2010-2011
Dobava in montaža materiala ob zamenjavi TR1 v RTP Vrtojba ELEKTRO PRIMORSKA 2010
Demontaža, dobava in montaža opreme 110 kV DRAVSKE ELEKTRARNE 2010
Elektromontažna dela na objektu RTP 400 / 110kV Krško – dogradnja stikališča ELES 2010-2012
Izvedba instalacij za rekonstrukcijo hladilnega sistema SGP ZASAVJE 2010
Izvedba vročevoda na območju študentskega kampusa v Mariboru EL-TEC MULEJ 2010
Toplovodni razvod v Celju EL-TEC MULEJ 2010
Dobava opreme za objekt Centralna Hladilna Postaja – ŠP Stožice JP ENERGETIKA LJUBLJANA 2010
Izvedba 3. faze rekonstrukcije CEP črpališča KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2010
Izvedba razširitve toplifikacije v KS Lokovica 1. del KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2010-2011
Energetska oskrba podjetja KOVIS livarna PETROL ENERGETIKA 2010
Izdelava in dobava omar sekundarne opreme, omaric merilne napetosti, lastne rabe, kablov in izvajanje el. montažnih del ELES 2010
Ureditev napajanja z električno energijo na območju GNO in Marlesa GORENJE NOTRANJA OPREMA 2010
Izvedba SPTE Toplarna Hrastnik RUDIS TRBOVLJE 2010
Elektroinštalicijska dela ESOTECH SOLUTIONS 2010-2011
Izvedba strojno instalacijskih del JP ENERGETIKA LJUBLJANA 2010
Povečanje kapacitet pralno sušilne linije in lužilne kadi ACRONI 2010
Zamenjava izstopne cevi iz RDP MPI-RECIKLAŽA 2010
Izvedba strojnih instalacijskih del, za projekt 353 ACRONI 2010
Remont el. motorja SEVER ZKL 180 N – 4 18,5kW, št.: 753034 SILKEM 2010
Remont zaganjača SIEMENS – SCHUCKER, tip: K3300 – 4 / 1.5h2 št.: 151612, 80kW SILKEM 2010
Remont zaganjača SIEMENS – SCHUCKER, tip: K3300 – 7 / 3.7h2, št.: 151620, 475kW SILKEM 2010
Remont el. motorja Rade Končar tip 2AZ 407 – 4,56kW SILKEM 2010
Sanacija elektro motorjev, zaganjačev, dušilk in drugega materiala SILKEM 2010
Remont el. motorja NENCY ASF526 / 6, 773kW SILKEM 2010
Dobava potrošnega materiala za el. motor NENCY ASF526 / 6, 773kW SILKEM 2010
Remont el. motorja 6D3K SIEMENS R2873, št.: 104275, 520kW SILKEM 2010
Sanacija zaganjača BROWN BOVERI 85kW SILKEM 2010
Remont el. motorja 6D3K SIEMENS R2873, št.: 104275, 520kW SILKEM 2010
Sanacija motorja SIEMENS -SCHUCKER, tip CR2061 – 6, št.: 298562, 80kW SILKEM 2010
Remont elektro motorja BROWN BOVERI MUSK 1510a SILKEM 2010
Remont el. motorja Sever tip: 1ZKT 280 SILKEM 2010
Demontaža in remont 6 kom elektro motorjev, VT1 250 M4 2 kom, MEC 100 R30 4 kom SIMBIO 2010
Previtje el. motorja CARLYLE tip NCARHW 6002, 67kW, 2900 min – 1, 143,3A LEK 2010
Remont el. motorja, KSR tip: OL 200 2A – 40, 30 kW, št.: 300970 SILKEM 2010
Remont in previtje el. motorja SEVER tip: NKZ150 – 4, št.: 123085, 22kW SILKEM 2010
Remont el. motorja AM11 / 6a, št.: 625212, 8,5kW SILKEM 2010
Remont el. motorja tip: VJUS 225 b – 4, št.: 329243, 35kW SILKEM 2010
Remont el. motorja tip: VJUS 225 b – 4, št.: 3292248, 35kW SILKEM 2010
Revizija stanja na VN transformatorja SIEMENS – SCHUCKER 20KVA SILKEM 2010
Remont zaganjača SIEMENS-SCHUCKER, tip: K3300 – / 415h2 št.: 151624, 114kW SILKEM 2010
Menjava ležajev na kogeneratorju SILKEM 2010
Menjava ležaja, demontaža, sestava in preizkus delovanja SILKEM 2010
Izvedba elektromontažnih del pri obnovi stikališča v RTP Maribor – 3.faza ELES 2009
Izdelava in dobava omar zaščite in lastne rabe za RTP Brestanica ELEKTRO CELJE 2009
Vročevod Koroški most ENERGETIKA MARIBOR 2009
Širitev daljinskega ogrevanja na biomaso KOMUNALA KOČEVJE 2009
Prestavitev toplotne postaje TP 416 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2009
Dobava in montaža stikalnega bloka Sivacon ACRONI 2009
Kontinuirna livna naprava – strojna in elektro dela pred zaustavitvijo ter med zaustavitvijo ACRONI 2009
Izdelava cevnih povezav energetskega kanala VV ACRONI 2009
Dobava el. opreme za transportno linijo za debelo pločevino ACRONI 2009
Izvedba elektro inštalacijskih del projekt 353-TDP ACRONI 2009
Dobava in montaža VN bremenskih stikal ter popravilo kompenzacijske naprave ENERGETIKA LJUBLJANA 2009
Izvedba montažnih del plinovoda za Poslovni objekt KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2009
Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 1-5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2009
Prevezava cevovoda hladilnega sistema B3 in B4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2009
Remont el. motorja BROVN BOVERI tip.MSUEV116, št.: A766370, 33kW SILKEM 2009
Previtje el. motorja CARLYLE tip NCARHW 6002, 67kW LEK 2009
Izdelava omar TR zaščite in pripadajoče omarice v 110 kV stikališču Mozirje ELEKTRO CELJE 2008
Izvedba projektne in ostale dokumentacije, dobava ter montaža opreme za TP3, TP4, TP žarilna in RTP Javornik ACRONI 2008
Rekonstrukcija TP Vodarna Hrastje VO-KA 2008-2009
Izvedba gradbenih in elektromontažnih del pri rekonstrukciji 400 kV stikališča v RTP Podlog ELES 2008
Montaža 110kV GIS postroja za RTP Dravograd ELEKTRONABAVA 2008-2009
Izvedba elektromontažnih del v RTP 110 / 20kV Litostroj ELEKTRO LJUBLJANA 2008-2010
Prestavitev vročevoda in vodovoda NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA 2008
Daljinsko hlajenje v MOV ter bližnjih okoliških objektov KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2008
Izvedba nadomestne toplotne podpostaje TPP 315 s priključnimi vodi KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2008 – 2009
Izvedba el. in str. instalacijsih del v okviru projekta Razširitev vlivališča v Jeklarni 2 METAL RAVNE 2008
Elektro dela na sistemski tehniki CP MARIBOR 2008
Izgradnja skladiščnih prostorov končnih izdelkov in hale za potrebe proizvodnje MINERVA ŽALEC 2008
Strojna dela na sistemski tehniki CP MARIBOR 2008
Obnova OHPK naparav na objektih RTV Slovenija RTV 2008
Obnova glavne razdelilne plošče v glavni transformatorski postaji KC na Zaloški 7 KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 2007
Izgradnja TP ZZZS na lokaciji Miklošičeva cesta ZZZS 2007-2008
TP Valjarna III METAL RAVNE 2007-2008
Elektro instalacije v TP S1 LUKA KOPER 2007-2009
Izvedba el.montažnih del RTP Maribor – prestavitel in zamenjava ločilnikov 400kV ELES 2007
Zamenjava VN opreme v RTP 220/110kV Cirkovce ELES 2007
Oprema 110kV GIS s priključki za RTP Mačkovci SIEMENS 2007-2008
Izvedba el.montažnih del v RTP Pekre ELES 2007-2008
Rekonstrukcija 110kV stikališča RTP Jeklarna – 2.faza ACRONI 2007-2008
Izvedba rekonstrukcije kotlarne nazivne moči 7,5MW ISKRA INVEST 2007
Montaža glavnega parovoda B2 TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2007
Izvedba el. in str. instalacijskih del v okviru projekta Nova kovačnica težkih odkovkov METAL RAVNE 2007-2008
Izvedba el. instalacij za objekt proizvodna hala z aneksom in spremljajočimi objekti GORENJE 2007
Prestavitev energetskih vodov in rušenje jeklenih konstrukcij na področju obrata PDP ACRONI 2007
Izvedba TP Ponovčna peč ACRONI 2006
Dobava in montaža dveh novih transformatorjev in NN bloka v RTP Beli ACRONI 2006
Transformatorska postaja TP Koto KOTO 2006
TP Strugarna valjev ACRONI 2006-2007
Elektromontažna dela za RTP Maribor ELES 2006
Dobava in montaža lastne rabe za RTP 110 / 20kV Lucija ELEKTRO PRIMORSKA 2006
RTP Bela 5kV ACRONI 2006-2007
RTP Polje 110 / 10 kV stikališče ELEKTRO LJUBLJANA 2006-2007
RTP Vrtojba 110/ 20 kV stikališče ELES 2006-2007
Vgradnja parnega kotla 8 MW v TOŠ ENERGETIKA LJUBLJANA 2006
Električni dogrelnik pare ENERGETIKA LJUBLJANA 2006
Hlajenje črpališčnega objekta, gradnja centralne hladilne strojnice in hladilnih postaj za športni objekt Stožice ENERGETIKA LJUBLJANA 2006-2007
CEP 70MW – Rekonstrukcija centralne energetske postaje KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2006-2010
Elektro inštalacije na odpraševalni napravi ACRONI 2006
Strelovodne povezave ACRONI 2006
Obnova inštalacij na VOD napravi ACRONI 2006
Elektrifikacija nove tovarne hladilne tehnike GORENJE VALJEVO 2006
Elektro dela na proizvodnji vrat v Biterm – u GORENJE 2006
Izvedba rekonstrukcije v hali Štedilniki GORENJE 2006
Podaljšanje hladilne proge HWS LIVARNA VUZENICA 2006
Remont motorja ELIN 30kW SILKEM 2006
Remont motorja NANCY 773kW SILKEM 2006
Remont motorja RADE KONČAR 132kW SILKEM 2006
Remont motorja RADE KONČAR 35kW SILKEM 2006
Remont motorja Siemens Schuckert 114kW SILKEM 2006
Remont zaganjača Siemens Schuckert 114kW SILKEM 2006
Remont zaganjača Siemens Schuckert 80kW SILKEM 2006
Remont zaganjača Siemens Schuckert 475kW SILKEM 2006
Preureditev 20kV kablovodov ELEKTRO CELJE 2005
Montaža 20kV opreme v TP 1, TP 3 in premontaža opreme v TP2 ISKRA INVEST 2005
Obnova NN stikalnega bloka GRG I. in GRG II. LUKA KOPER 2005
Dobava in montaža 35kV kabla med RTP Jeklarna in RTP Bela ACRONI 2005
Rekonstrukcija TP4 Jeklarna SIEMENS 2005
Rekonstrukcija TP ESO ELEKTRO CELJE 2005
Verifikacija instalacij in dokumentacije za RTP Kisikarna SPG SOL PLIN GORENJSKA 2005
Rekonstrukcija 110kV stikališča RTP Jeklarna ACRONI 2005-2006
Dobava in montaža prostozračne VN opreme v RTP Koper C&G LJUBLJANA 2005
Adaptacija prostorov DCV v RTP 110 / 20 / 10kV Gorica MARC GRADBENO PODJETJE 2005-2006
Rekonstrukcija toplotne podpostaje TPP Vošnjakova 2 in TPP Kraigherjeva 32 ENERGETIKA CELJE 2005
Izgradnja kogeneracijske naprave TO M 2005
Posodobitev horizontalnih ogrevnih mest ACRONI 2005
Izvedba elektro instalacij in daljinski nadzor s krmiljenjem za projekt Spiralne vode ACRONI 2005-2006
Elektro inštalacije v novi tovarni KOTO 2005-2006
Izvedba omočanja žlindre ACRONI 2005
Montaža proizvodne linije CORRUS 2005
Dobava in montaža cevovodov WELLMAN 2005
Obnova rotorja elektro motorja odpraševalne naprave v PC vroča predelava Jeklarna Bela, tip SEVER 800kW ACRONI 2005
Popravilo elektro motorja Rade Končar, 800 kW ACRONI 2005
Remont motorja Brovvn & Boveri 340kW SILKEM 2005
Popravilo zaganjača Siemens Schuckert 114kW SILKEM 2005
Popravilo motorja Siemens po poškodbi 520kW SILKEM 2005
Popravilo elektro motorja NANCY 736kW SILKEM 2005
Transformatorska postaja TP Gorenje – Šoštanj GORENJE 2004
Prenova TP 2 v industrijski coni Iskra Labore ISKRA INVEST 2004
Dobava in montaža 20kV kabla v industrijski coni Iskra Labore ISKRA INVEST 2004
Razširitev transformatorske postaje TP 3 Energetika GORENJE 2004
Prenova NN stikalnega bloka v TP 20 Skladišče LUKA KOPER 2004
Predelava transformatorskih postaj TP 2 in TP 3 Javornik – Nova linija za toplotno obdelavo debele pločevine ACRONI 2004-2005
Dobava in montaža opreme za RTP Kisikarna SPG SOL PLIN GORENJSKA 2004
Projektiranje, izdelava in dobava, ter montaža opreme za postavitev 5kV stikališča v strojnici valjarne Blooming ACRONI 2004
Izvedba 35kV kabelske povezave RTP Bela -RTP Javornik – Nova linija za toplotno obdelavo debele pločevine ACRONI 2004-2005
Dobava in montaža opreme za razdelilno postajo RP HVB – 5kV stikališče ACRONI 2004-2005
Sanacija toplovodnega omrežja od J5096 -J5091 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2004
Sanacija toplovodnega omrežja iz TPP 413 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2004
Sanacija izolacije in podporja na magistralnem vročevodu Šoštanj – Podhrastnik, 1. faza KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2004
Sanacija izolacije in podporja na magistralnem cevovodu CEP – TEŠ, 5. faza KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2004
Rekonstrukcija kotlovnice LAVA II. faza – zamenjava vročevodnih kotlov s pripadajočo opremo 2 x 8MW ENERGETIKA CELJE 2004
Rekonstrukcija mešalnih toplotnih postaj ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 2004
Ožemanje in predsušenje gela pred kalcinacijo, izvedba elektroinstalacij CINKARNA CELJE 2004
Elektro instalacije na EM Blooming SIEMENS 2004-2005
Popravilo motorja Brovvn & Boveri 85 kW, zaganjača Siemens in vrtilnega transformatorja Siemens SILKEM 2004
Popravilo elektro motorja po poškodbi Dingler – Siemens 110kW SILKEM 2004
Popravilo motorja Siemens Schuckert 80kW in zaganjača SILKEM 2004
Remont generatorja Caterpiller KG1 SILKEM 2004
Remont generatorja Caterpiller KG2 SILKEM 2004
Revizija in popravilo elektro motorja HELMKE DKRAJ, 6kV, 600kW PREMOGOVNIK VELENJE 2004
Zamenjava statorskega navitja motorja Siemens 250kW TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Dobava in montaža opreme za TP PS2 VIPAP VIDEM KRŠKO 2003
Rekonstrukcija 6 kV blokov 2BBa in BCA TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2003
Rekonstrukcija RTP Krško 400/110 kV ELES 2003
Zamenjava 35kV stikališča v RTP Bela ACRONI 2003-2004
Izgradnja in rekonstrukcija RTP Kidričevo 400 / 220 / 110KV ELES 2003-2005
Rekonstrukcija izolacije vročevoda 2 x DN 450 in 2 x DN 350 CEP – TEŠ KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2003
Rekonstrukcija izolacije vročevoda 2 x DN 350 TEŠ – TUŠ ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 2003
Rekonstrukcija TPP 349 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2003
Sanacija izolacije vročevoda DN 250 – DN 80 Lava in Hudinja ENERGETIKA CELJE 2003
Vročevod DN 100, prestavilo plinovoda DN 100 za kompleks Salezijanci MESTNA OBČINA CELJE 2003
Vročevod DN 150 športni park Golovec MESTNA OBČINA CELJE 2003
NN instalacije pogonov VIPAP VIDEM KRŠKO 2003
Dobava in montaža kablov, končnikov SPG-SOL PLIN GORENJSKA 2003
Izvedba elektroinstalacij za Navis – visokoregalno avtomatsko skladišče GORENJE 2003
NAVIS – zunanja ureditev – elektrifikacija GORENJE 2003
Prestavitev trase energentov CINKARNA CELJE 2003
Previtje statorja VN motorja Rade Končar tip 5AZ x 1207 – 4; 1500kW; 10kV TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2003
Previtje statorja hidrogeneratorja 1 v HE II AEG Union tip ATN 8 / 660 / 750 660kVA; 6,6kV; 57,5A BPT TRŽIČ 2003
Transformatorska postaja TP 7 – Upravna stavba GORENJE 2002
Transformatorska postaja TP 6 – Štedilniki GORENJE 2002
Zamenjava SN opreme v TP TURBOINŠTITUT 2002
Zamenjava SN in NN stikalnega bloka v TP Kontejnerski terminal LUKA KOPER 2002
Transformatorska postaja KLINIČNI CENTER 2002
Transformatorska postaja za novo tovarno stiroporne embalaže GORENJE IPC 2002
Transformatorska postaja TP Talilnica STEKLARNA ROGAŠKA 2002
Zamenjava SN in NN stikalnega bloka v TP 2 – TRT LUKA KOPER 2002
Dobava in montaža opreme za TP PS 2 VIPAP VIDEM KRŠKO 2002
Izvajanje elektromontažnih del – montaža sekundarne opreme RTP Krško ELES 2002
Rekonstrukcija elektroenergetskega napajanja PREMOGOVNIK VELENJE 2002
Rekonstrukcija 220kV stikališča TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Montaža 20kV opreme v RTP 110 / 20 kV Laško ELEKTRO CELJE 2002
Izdelava in montaža sekundarne opreme v RTP 110 / 20kV Laško ELEKTRO CELJE 2002
Vključitev nove RTP 110 / 20kV Laško EL. Celje na obstoječe zbiralnike RTP 110 / 35kV ELES ELEKTRO CELJE 2002
Mag. vročevod CEP TEŠ IV/B faza KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Mag. vročevod ČEP TEŠ IV/C faza KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Mag. vročevod TEŠ – TUŠ I. faza KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Merilno regulacijska postaja MRP Ljubečna GEOPLIN 2002
Izvedba rekonstrukcije toplotne postaje TPP 106 za objekt Gradis KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Izvedba primarnega dovoda do TPP 02 in rek. topl. Postaj Foitova 4 in 2 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Odplinjanje deponije komunalnih odpadkov KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Izvedba električnih, strojnih instalacij in izdelava obdelovalne komore ter pomoč pri montaži obdelovalne linije SEAWAY 2002
Zamenjava SN in NN stikalnega bloka LUKA KOPER 2002
Preureditev merilnih mest GORENJE NOTRANJA OPREMA 2002
Hala nove plastike GORENJE 2002
Izvedba elektroinstalacij za razsvetljavo in moč v regalnem skladišču KA GORENJE 2002
Infrastrukturna ureditev skladišča št. 51 LUKA KOPER 2002
Demontaža obstoječe linije SPANRAHMA KONUS-KONEX 2002
Zamenjava ventilatorjev in konvektorjev RTV SLOVENIJA 2002
Zamenjava parovoda in kondenčnega voda na mostu ELKROJ MOZIRJE 2002
Previtje statorja VN motorja Rade Končar 200kW; 6kV TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Razširitev TP GORENJE NOTRANJA OPREMA 2001
TP – TRT 1 LUKA KOPER 2001
Rekonstrukcija transformatorske postaje TP 20 / 04kV STEKLARNA ROGAŠKA 2001
Transformatorska postaja TP Galvana 20 / 04kV GORENJE 2001
Rekonstrukcija transformatorske postaje TP – 1 GORENJE 2001
Montaža 110kV opreme v RTP 110 / 20kV Laško ELEKTRO CELJE 2001
Montaža opreme na 400kV stikališču TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2001
Gradnja 110 kV stikališča RTP 110 / 20 / 10kV Labore ELEKTRO GORENJSKA 2001
Izvajanje elektro montažnih del pri izvajanu VN in sekundarne opreme v RTP Divača ELES 2001
Izvedba elektro in strojnih instalacij za potrebe DCV v Stari mestni elektrarni Ljubljana ELEKTRO LJUBLJANA 2001
Elektromontažna dela za NTHT – tehnološka linija PUR 5 GORENJE 2001
Cevovodi PREMOGOVNIK VELENJE 2001
Transformatorska postaja LUKA KOPER 2000
TP Sipkih tovorov LUKA KOPER 2000
TP 23 LUKA KOPER 2000
RTP Podlog ELES 2000
Projekt prenove TP in prenosa podatkov ŽITO 2000
Izolacija vročevoda KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2000
Ogrevanje VIPAP VIDEM KRŠKO 2000
Vročevodi ENERGETIKA CELJE 2000
Merilno regulacijska postaja MRP Polzela GEOPLIN 2000
Rekonstrukcija Toplotne podpostaje TPP Foitova 6., 8., 10. KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2000
Lastna raba energije TALUM 2000
Razsvetljava VIPAP VIDEM KRŠKO 2000
Obnova elektro instalacij jakega in šibkega toka v poslovni stavbi Elektro MB ELEKTRO MARIBOR 2000
Hidrantna mreža TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 2000
Merilno-regulacijska postaja za plin – POLZELA GEOPLIN LJUBLJANA 2000
TP 4 – TRT LUKA KOPER 1999
Izgradnja nove in obnovitev stare transformatorske postaje Galvana Gorenje, d.d. TP 3 x 1000 kVA, ter RP 20 kV s priključnimi kablovodi GORENJE 1999
Transformatorska postaja 9 Orodjarna GORENJE 1999
Zamenjava VN opreme 400kV DV Podlog in vezno polje; Predelave v 110kV stikališču DV polje Sladki vrh, Melje I. in II. ELES 1999
Zamenjava VN opreme v 110kV , 220kV in 400 kV stikališča ELES 1999
Rekonstrukcija in razširitev 110kV stikališča TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 1999
Sanacija razsvetljave MLEKARNA ARJA VAS 1999
UPS – neprekinjeno napajanje GORENJE 1999-2000
Elektro instalacije na objektu mini kuhinje GORENJE IPC 1999-2000
Elektro in strojne instalacije, klimatizacija EKONOMSKA FAKULTETA 1999
Razvod tehnološke vode PREMOGOVNIK VELENJE 1999-2000
Nova tovarna hladilne tehnike – ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, komprimiran zrak GORENJE 1999-2000
Rekonstrukcija transformatorske postaje GORENJE 1998
Rekonstrukcija elektro energetskega sistema 20/0,4kV – RP 1, TP 3, TP 13 GORENJE 1998
Zamenjava VN opreme v 110kV poljih Maribor I. in II. ELES 1998
RTP Cirkovce ELES 1998
Rekonstrukcija toplotne postaje TPP – 023 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 1998
Rekonstrukcija TPP v hotelu NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠČICA 1998
Merilno reducirna postaja za plin MESTNA OBČINA VELENJE 1998
Vročevod in vodovod Trebuša MESTNA OBČINA VELENJE 1998
Cestna razsvetljava OBČINA ŠOŠTANJ 1998
Razširitev kapacitet rezervoarjev za kemikalije -izvedba elektrifikacije LUKA KOPER 1998
Požarno javljanje BOLNIŠNICA CELJE 1998
Izdelava in montaža tehnolške linije za montažo avtomobilskih vrat za Renault X 65 (ClioII) DAIFUKU EUROPE 1998
Previtje rotorja, enosmernega motorja 145kW SLADKOGORSKA PALOMA 1998
Izvedba TP Selo – Skaza PLASTIKA SKAZA 1997
Transformatorska postaja 20 / 0,4kV – 630kVA s priključnim kablovodom GORENJE 1997
Zamenjava odklopnikov 123kV, 2000A, 6000MVA (31,5kA) z elektromotornim pogonom SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA 1997
Rekonstrukcija toplotne postaje TPP – 029 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 1997
Cestna razsvetljava Radmirje OBČINA LJUBNO 1997
Tehnološke in gradbene instalacije EMKOR 1997
Izdelava in montaža prezračevalnih sistemov PIVOVARNA LAŠKO 1997
Izvedba hladilnega sistema TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 1997
Projektiranje in izvedba strojnih ter elektro instalacij ELKROJ MOZIRJE 1997, 2002
Poslovna zgradba – klimatizacija, ogrevanje, vodovod, toplotna postaja A – FINING 1997
Rekonstrukcija kompresorske postaje GORENJE 1997
Izvedba tehnoloških instalacij v šivalnici ELKROJ MOZIRJE 1997
Glasbena šola – zunanja in notranja hidrantna mreža, klimatizacija, prezračevanje, ogrevanje, vodovod, toplotna postaja MESTNA OBČINA VELENJE 1997-1998
Analiza statorjev treh VN motorjev za napajalno črpalko na bloku 4,10kV, 5,6MW TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Previtje dveh VN motorjev, 6kV, 200kW previtje treh VN motorjev, 6kV, 250kW TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997-1998
Previtje polno preklopljivega motorja 105 / 315kW Previtje polno preklopljivega motorja 65 / 200kW PREMOGOVNIK VELENJE 1997
Previtje, rotorja in statorja polov, enosmernega motorja 90kW SLADKOGORSKA PALOMA 1997
Servis elektromotorjev moči 200kW ENERGETIKA LJUBLJANA 1997
Servis VN motorja 6kV, 400kW za kompresor s prigradnjo termoregulativnih tipa/canatije REVOZ 1997
Premestitev tlačnega kotla parne kotlarne s pripadajočimi pomožnimi sistemi in opremo TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 1996
Vročevod Topolšica MESTNA OBČINA VELENJE 1996
Toplotno – reducirna postaja Topolšica KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 1996
Rekonstrukcija glavne toplotne postaje GORENJE 1996
Toplotna podpostaja – rekonstrukcija, projektiranje in izvajanje strojnih del GORENJE 1996
Vročevod Topolšica MESTNA OBČINA VELENJE 1996
Vročevodi, toplovodi, vodi za objekte GORENJE 1996-2000
Obnova vroče valjarne – elektrifikacija, tehnološke instalacije in hladilni sistemi ACRONI 1996
Napajanje in krmiljenje črpalk v lakirnici GORENJE NOTRANJA OPREMA 1996
Odsesovanje, klimatizacija, ogrevanje, elektrifikacija GORENJE 1996-1997
Previtje VN motorja, 10kV, 6400kW za mlin na bloku 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1996
Sanacija treh VN motorjev, 10kV, 6,4MW na bloku 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1996
Remont šestih elektro motorjev 6kV, 400kW Sanacija navitja elektro motorja 400kW, 6kV PREMOGOVNIK VELENJE 1996
Previtje statorja motorja 315kW in 6,0kV ACRONI 1996
Servis enosmernega elektromotorja 280kW, 600V Previtje VN motorja 6kV, 250kW CINKARNA CELJE 1996-1997
Izdelava navitja statorjev za motorje moči 75kW, 1,4kV BENNING, AEG 1996
Transformatorska postaja 35kV / 0,4kV – dobava in montaža nove opreme PREMOGOVNIK VELENJE 1995
Transformatorska postaja 35kV / 0,4 kV PREMOGOVNIK VELENJE 1995
Izvedba glavnega toplotnega postrojenja premogovnika, TPP 1,5MW, TPP 2MW PREMOGOVNIK VELENJE 1995, 1998
Temperaturno reducirna postaja – Izdelava in dobava strojne opreme, strojne in elekro instalacije TOVARNA USNJA 1995
Temperaturno reducirna postaja – Izdelava in dobava strojne opreme, strojne in elekro instalacije TOVARNA USNJA 1995
Instalacije tehničnih plinov, vročevoda, vodovoda GORENJE 1995-1999
Vakuumsko impregniranje visokonapetostnega elektromotorja 1050kW, 6000V TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1995
Previtje VN motorja, 10kV, 900kW za mlin na bloku 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1995
Obnova izolacije navitja in uravnoteženje rotorja sihronskega generatorja 3750kVA in 6,3kV ACRONI 1995
Previtje VN elektromotorja moči 1 MW, napetosti 10kV; Previtje VN elektromotorja moči 1,7 MW, 10kV SALONIT 1995-1996
HE Plave – Generalni remont generatorja moči 10500kW in napetosti 11000V SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 1995-1996
Montaža strojne opreme, strojne tehnološke instalacije GORENJE 1994
Previtje dveh visokonapetostnih elektromotorjev za napajalno črpalko turbine – 5600kW, 10kV TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994-1995
Obnova vroče valjarne – eletrifikacija, tehnološke instalacije in hladilni sistem ACRONI 1993
Elektrifikacija proizvodnih hal GORENJE 1992-1997
Povezava pomožnih sistemov, vključno s cevovodom fi 700 dožine cca. 3000m OBČINA MISLINJA 1992
Tovarna sanitarnih rokavic – Tehnološke instalacije RUDIS 1988
Hladilnica – tehnološke instalacije RUDIS 1988
Terminali za razkladanje razsutih tovorov, sipkih tovorov, boratov Belinka in terminal za nakladanje sipkih tovorov. Avtomatizacija tehnoloških pogonov v podaljšanih halah TH 1 inTH 2 LUKA KOPER 1987
Jeklarna – Projektiranje in izvedba elektrifikacije in računalniškega vodenja transporta legur in dodatkov ter adjustaže v jeklarni ACRONI 1987
Ogrevanje, klimatizacija in hidrantsko omrežje TE – TOL 1986
Toplifikacijski sistem mesta KS ŠOŠTANJ 1980-2000
Projektiranje, strojna oprema, energetika in upravljanje, strojna in elektrooprema, montaža in zagon TOPLARNA KULKWITZ – ZRN 1980-1981