KUPCEM PONUJAMO NAJBOLJŠO TEHNOLOŠKO REŠITEV
Smo partner za celostno izvajanje najboljših tehnoloških in investicijskih rešitev na področju JV Evrope.
 • SIJ Acroni
 • SIJ Metal Ravne
 • Henkel Maribor
 • Termoelektrarna Šoštanj
 • Termoelektrarne Brestanica
 • Dravske elektrarne Maribor
 • Mestna občina Velenje
 • Občina Šoštanj
 • Mestna občina Novo mesto
 • Občina Jesenice
 • Občina Mozirje
 • Občina Kanal ob Soči
 • Elektro Slovenija
 • Petrol Energetika.
 • Gorenje
 • Hidroelektrarne na spodnji Savi
 • Termoelektrarna Nikola Tesla, Obrenovac
 • Elektriprivreda Črne Gore
 • Elektro Ljubljana
 • Elektro Gorenjska
 • Elektro Maribor
 • Komunala Novo mesto
 • Komunalno podjetje Velenje
 • Comet
 • Niko Železniki
 • IEI Institut za ekološki inženiring
 • Slovenska tehnološka platforma za vode
 • Inštitut Jožef Stefan – Odsek za znanosti o okolju, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo in Center odličnosti “Okoljske tehnologije”
 • Inšitut Jožef Štefan, pisarna za prenos tehnologij
 • Elektro Celje
 • Inštitut za fizikalno biologijo
 • Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
 • Javor Pivka
 • JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik
 • Kemijski inštitut
 • Krka, Novo mesto
 • Limnos podjetje za aplikativno ekologijo
 • Ljubljanske mlekarne
 • Mednarodna podiplomska šola Instituta Jožef Stefan
 • MPI Reciklaža
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • Paloma
 • Perutnina Ptuj
 • Politehnika Nova Gorica
 • Raci
 • Radeče papir
 • Salonit Anhovo
 • TAB – IPM Mežica
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo
 • Katedra za mikrobiologijo in Oddelek za agronomjo – Center za pedologijo in varstvo okolja
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo , Inštitut za zdravstveno hidrotehniko
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 • GDES – Grozd Daljinske Energetike Slovenije