REFERENCE S PODROČJA R&D

Naše poslanstvo - kupcem ponuditi za njih najboljšo tehnološko rešitev

projekt investitor leto
Testno zgorevanje premoga: RMU Kakanj, Breza in Zenica, aproksimativno 70:20:10 v pogojih CFBC tehnologije zgorevanja JP ELEKTROPRIVREDA 2012
Razvojni projekt MEMBRANSKE TEHNOLOGIJE ESOTECH 2010 in še potekajo
Razvoj tehnologije za proizvodnjo bioplina iz komunalnih in industrijskih odpadkov JAVNA AGENCIJA ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RS 2009 in še potekajo
Pilotna naprava za pripravo vode s pomočjo membranskih ločevalnih postopkov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ/ESOTECH 2009 in še potekajo
Razvoj tehnološkega postopka za povečanje učinkovitosti izločanja žveplenega dioksida in živega srebra iz dimnih plinov industrijskih zgorevalnih procesov MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 2009 in še potekajo
Razvojni projekt FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA ESOTECH 2009