OSNOVNI PODATKI DRUŽBE ESOTECH, d.d.

Ustanovitev: 1992/1952
Status: delniška družba
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Celju št. srg 96/00116
Predsednik Uprave: Marko Škoberne
Nadzorni svet: mag. Robert Hudournik – predsednik
prof. dr. Vasilij Prešern
Boštjan Žigon
Število zaposlenih: več kot 190 (Skupina Esotech)
Osnovni kapital: 817.323,78 EUR
Letni prihodki: povprečno 30 mio EUR
Sedež: ESOTECH d.d.
Preloška cesta 1
3320 Velenje
Slovenija
Davčna številka: SI 73789933
Matična številka: 5693799
E-mail: info@esotech.si
Spletna stran: http://www.esotech.si