REFERENCE S PODROČJA HE&TE

Naše poslanstvo - kupcem ponuditi za njih najboljšo tehnološko rešitev

projekt investitor leto
Dograditev hladilnega sistema na agregatu 2 HE Zlatoličje DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2014-2015
Montaža turbinske opreme ter pomožnih sistemov novogradnje na HE Brežice LITOSTROJ POWER 2013-2017
Rekonstrukcija HE Weinzodl LITOSTROJ POWER 2013-2015
Obnova strojne opreme obratovalnih zapornic pretočnih polj 1 in 3 HE Vuzenica DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2013-2015
Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 3-5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2013
Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 3-5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2013
Obnova strojne opreme obratovalnih zapornic pretočnih polj 1 in 3 HE Vuzenica DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2013-2014
Gradbene instalacije B6 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012-2015
Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 1 HE Dravograd DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2012-2013
Remont pogonskih mehanizmov obratovalnih zapornic pretočnih polj 3 in 4 HE Fala DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2012-2013
Rekonstrukcija hladilnega sistema v HE Bočac ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRBSKE 2012
Obnova zunanje razsvetljave HE Zlatoličje DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2012
Diferenčna zaščita 110kV zbiralk HE Dravograd – dobava opreme in montaža DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2012
Izvajanje vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah v TEŠ TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012-2013
Obnova zapornice št.4 HE Vuzenica DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2011-2012
Letno vzdrževanje elektroenergetskih naprav TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011-2012
Popravilo agregata št. 1 HE Boštanj KONČAR-GENERATORI I 2011
Revizija grelnikov zraka na A in B strani bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011
Zamenjava generatorja bloka 5 v TE Šoštanj SIEMENS 2011
Izdelava in dobava sidrnih plošč za blok 6 ALSTOM POWER SYSTEMS 2011
Montaža generatorske opreme Sv. Petka -Makedonija RIKO 2011 – 2012
Modifikacija dogrevanja vode za regeneracijo v TE Šoštanj II. faza. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011
Obnova HE Doblar 1 – LOT EE GORENJE 2010-2013
Vzdrževalna dela na energetskih sistemih TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2010-2012
Zamenjava zunanje razsvetljave na deponiji premoga TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2010
Dobava in montaža varne celice TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2010
Kabelske povezave za prenos VF kriterija med daljnovodnimi zaščitami in novim TK prostorom TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2010
Popravilo agregata št. 3 HE Boštanj KONČAR – GENERATORI I 2010
HE Zlatoličje – ponovna demontaža in montaža LITOSTROJ POWER 2010
Sanacija nosilnega ležaja agregata 2 HE Zlatoličje LITOSTROJ POWER 2010
Rekonstrukcija HE Doblar 1 – LOT T / G – demontaža stare in montaža nove opreme RUDIS TRBOVLJE 2009-2013
Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 1 – 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2009-2012
HE Krško LOT G – predmontaža in montaža generatorske opreme ALSTOM 2009
Izdelava ocevja hladilnega sistema generatorja HE Blanca KONČAR – KET 2009
Rekonstrukcija tesnjenja grelnika zraka TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2009
Izvedba elektroinstalacij za novi plinski turbini TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2007
HE Krško LOT T – montaža turbin in pomožne strojne opreme LITOSTROJ E.I. 2007-2009
Popravilo kavitacijskih poškodb na gonilniku, oblogi in razbremenilcu agregata 1 HE Formin DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2006
Predelava odžlindrevalnika K1 TE TOL 2006
Montaža glavnega parovoda TE TOL 2006
Montaža grelnikov omrežne vode TE TOL 2006
Vzdrževalna dela na elektroenergetskih napravah TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2006
Zamenjava pepelovoda in izdelava segmentnih kolen TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2006
Strojno vzdrževalna dela na tlačnem delu kotlov in popravilo kotlovskih armatur TE TOL 2005
Letna vzdrževalna dela elektro sistemov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Vzdrževalna dela na napravah za transport pepela in žlindre TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Vzdrževanje energetskih sistemov – elektro TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Zamenjava končnega pregrevalnika P3 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Rekonstrukcija elektrifikacije elektro filtra na bloku 4 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2005
Zamenjava topolotne izolacije na parovodu ponovno pregrete pare TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2005
Rekonstrukcija tesnenja grelnika zraka TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2005
Vzdrževalna dela na dodelilnikih premoga bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Sanacija odstopanja okroglosti rotorja / statorja za HE Vuhred RADE KONČAR 2005
LOT EA – dobava, namestitev in povezava pomožne elektro opreme na HE Boštanj HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE 2004-2006
Izdelava NN stikalnih blokov SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA 2004
Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Vzdrževalna dela na napravah za transport pepela in žlindre TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Vzdrževanje energetskih sistemov – elektro TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Dobava jeklenega transporterja TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Rekonstrukcija transporta žlindre TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Obnova HE Medvode. Demontaža in montaža turbine s pomožno strojno opremo in generatorja, agregat 2. SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA 2003-2005
Obnova HE Medvode. Dobava in montaža elektro opreme SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA 2003-2005
Zamenjava 110kV kablovoda DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2003-2004
Razsvetljava in mala moč pomožnih prostorov HE Vuhred DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2003
Rekonstrukcija čistilnega stroja TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2003
Remont bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2003
Montaža in delne dobave pri zamenjavi vzbujalnega sistma turboagregata 3 TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2002
Elektro dela na Elektrofiltru 3 TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2002
Dobava in montaža opreme za rekonstrukcijo transporta žlindre bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Demontaža in montaža dela pri zamenjavi prevodnika na agregatu št. HE Ožbalt DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2002
Zamenjava parovoda RB10 in RB20 na bloku 4 v TE Šoštanj TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Rekonstrukcija mlinskih vrat TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Izvajanje vzdrževanja na področju transporta pepela NU v Te Šoštanj TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Vzdrževanje energetskih sistemov na blokih 1 – 5 TEŠ – Elektro dela TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Rekonstrukcija kanalov sekundarnega zraka TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Remont dodelilnikov premoga TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Varilsko vzdrževalna dela in dela za odpravo havarij ter interv. na blokih 1, 2, 3, 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Sanacija razvoda oksidacijskega zraka na RDP 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Menjava visokotlačne reducirne postaje bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Sanacija grelnikov zraka NH01 in NH02 na bloku 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Montaža toplotne izolacije na kanalih dimnih plinov nad grelnikom zraka TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Remont reducirne postaje Sulzer na bloku 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Demontažna in montažna dela pri zamenjavi predvodilnika na agregatu št. 3 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2002
Montaža toplotne izolacije na kanalih dimnih plinov nad grelnikom zraka TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Projekt prenove HE na Dravi – II. faza. Demontaža in montaža Kaplanovih turbin, generatorjev, pomožne opreme, elektro opreme, ter pripadajočih gradbenih del DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2001-2005
Projekt prenove HE na Dravi – II. faza. Demontaža in montaža Kaplanovih turbin, generatorjev, pomožne opreme, elektro opreme, ter pripadajočih gradbenih del DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2001-2005
Vzdrževalna dela na napravah za transport pepela in žlindre TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2001
Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2001
Montaža generatorja HE Plave II. in HE Doblar II. SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 2000-2001
Letna vzdrževalna dela elektro in strojne opreme in naprav: transportni sistemi, drobljenje, mletje, zgorevalni in tlačni deli kotlov, vleki in podpihi, elektrofiltri, razžveplalna naprava TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2000
Kalibriranje, NN razvod TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 2000
Vgradnja diesel električnih agregatov TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 2000
Letna vzdrževalna dela elektro in strojne opreme in naprav: transportni sistemi, drobljenje, mletje, zgorevalni in tlačni deli kotlov, vleki in podpihi, elektrofiltri, razžveplalna naprava TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2000
Vzdrževanje elektroenergetskih sistemov na blokih 1 – 5 TEŠ; letna pogodba TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999-2003
Soproizvodnja toplotne in električne energije na bloku 5 energije TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999-2000
Razžveplanje dimnih plinov na bloku 5 – kanali dimnih plinov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999-2000
Gradbene instalacije ODP 5 – elektro in strojne instalacije TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999-2000
Horizontalno rebro v sesalni cevi agregata 1 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1999
Obnova hidromehanske zapornice DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1999
Generalni remont generatorja 1 (A) moči 11MW SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 1999
Zamenjava ocevja pregrevalnika 2 v kotlu bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999
Montaža cevnega toplotnega izmenjevalca v kotlu bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999
Povezava mešalnice vakuumskega filtra in prehodne deponije na obstoječo informacijsko mrežo TEŠ TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999
Projektiranje, dobava in montaža vtočnih zapornic DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1999
Menjava ponovnega pregrevalnika pare v kotlu bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999
Projektiranje in izdelava univerzalnih vtočnih turbinskih zapornic DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1998-1999
Menjava parovodov sveže pare na blokih 1, 2 in 3 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1998-1999
Horizontalno rebro v sesalni cevi agregata 3 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1998
Remont kotla: vgradnja novih oljnih plinskih gorilnikov na bloku 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1998
Strojni remonti na blokih 4 in 5: remont dodelilnikov premoga, remont dimnih kanalov, NT toplotni nadgrevalniki, grelniki zraka LUVO TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1998
Obnova sistema vodenja – II. Faza DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1998
Pnevmatski transport pepela – projektiranje in elektrifikacija TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Zamenjava hidravlične regulacije na bloku 1, 2 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Zamenjava parovodov na bloku 1, 2 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Projektiranje električnih instalacij napajalnih črpalk na vseh blokih TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Izvedba energetskih povezav na 6 in 10kV navitju TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Projektiranje, dobava in izvedba NN razvoda za potrebe lastne rabe blokov 1 in 2 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Projektiranje in izvedba elektro instalacij na bloku 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Revitalizacija in doinstaliranje Dravskih elektrarn DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1995-2000
Revitalizacija in doinstaliranje HE na Dravi; demontaža in montaža Kaplanovih turbin 20,49MW; generatorjev; transformatorskih postaj 10 / 110kV, srednje in visoko napetostnih stikališč in pripadajoča gradbena dela DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1995-1999
Vzdrževanje energetskih sistemov, projektiranje in izvedba elektro del TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1995-1999
Toplarna – Elektrifikacija transporta premoga in razlagalnega sistema TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 1995
Generalni remont generatorja 2 (B) moči 11MW SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 1995
Obnova 110kV stikališča TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Projektiranje in izvedba enosmernega razvoda bloka 1,2, 3 – rekonstrukcija TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Izvedba elektro montažnih del pri izgradnji ODP4 – elektrifikacija 0,4kV ter 10kV stikališč TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Elektro montažna dela na remontu bloka 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1992-1998
Elektrifikacija in avtomatizacija transportnega sistema TERMOELEKTRARNA PLOMIN 1992