POVEZANI S PRIHODNOSTJO, ZAVEZANI ŽIVLJENJU

Delujemo na področju JV Evrope

PROJEKTNE REŠITVE

Esotech že vrsto let uspešno izvaja projekte obnove in novogradnje na področju termoenergetike, hidroenergetike, daljinske energetike, distribucije električne energije in tehnoloških sistemov v industriji. Električna energija, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije postaja vse pomembnejša mi pa smo prisotni kot izvajalci na vseh segmentih, s ciljem zagotavljanja zanesljivih, varnih in ekološko sprejemljivih rešitev.

Esotech skupaj s strateškimi partnerji razvija in izvaja implementacijo okoljevarstvenih tehnologij na področju varovanja zraka, čiščenja vod in ravnanja z odpadki. V sklopu teh treh področij ponujamo rešitve na ključ, ki vključujejo monitoring, idejno rešitev, projektiranje, dobavo in montažo ter izvedbo skupaj z vzdrževanjem in šolanjem.

Esotech s partnerji izvaja projekte celovite obnove in novogradnje objektov po sistemu ključ v roke. Projekti zajemajo izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, celovito izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje. Poudarek dajemo na materiale dobre kakovosti, najnovejšo tehnologijo in energetsko učinkovitost.

Zanesljiv in odgovoren partner

NAŠE KVALITETE

1

ZANESLJIVOST

2

ODGOVORNOST

3

SOLIDARNOST