Ekologija

INDUSTRIJSKA ČISTILNA NAPRAVA HENKEL MARIBOR

INDUSTRIJSKA ČISTILNA NAPRAVA HENKEL MARIBOR 600 450 ESOTECH

Na projektu industrijske čistilne naprave Henkel Maribor, smo konec januarja uspešno izvedli tehnični pregled in pridobili dovoljenje za nadaljevanje testiranj ter uporabo industrijske čistilne naprave v sistemu Henkel Maribor. V naslednjih dneh planiramo testiranje in nastavitev opreme skupaj z izvajalcem UV oksidacije Enviolet GmbH. V redno obratovanje je potrebno nastaviti napravo za predčiščenje industrijskih odpadnih vod iz podjetja HENKEL Maribor, maksimalne kapacitete 18,75m3/h (450m3/dan) za kemijsko in fizikalno obdelavo odpadnih voda po postopku z vodikovim peroksidom (H2O2) pod vplivom UV svetlobe, nevtralizacije, koagulacije, flokulacije in usedanja.

V zaključni fazi projekta, se zahvaljujemo vsem udeležencem na projektu in predstavnikom naročnika Henkel Maribor za korektno sodelovanje pri izvedbi.

 

URADNA OTVORITEV HE BREŽICE

URADNA OTVORITEV HE BREŽICE 600 450 ESOTECH

V sredo, 27. 9. 2017, je potekala uradna otvoritev HE Brežice, četrte v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi katere gradnja se je pričela aprila 2014. Otvoritve so se udeležili številni ugledni predstavniki države, elektrogospodarstva, lokalnih skupnosti in gospodarskih družb. Poleg pozdravnega nagovora direktorja družbe HESS, ki je uspešno vodila projekt izgradnje, gospoda Bogdana Barbiča, se je kot slavnostni govornik otvoritve udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar.

Ob tej priložnosti čestitamo in se zahvaljujemo celotni ekipi Esotecha in nadzora s strani Litostroj Power ter Končar, ki so sodelovali v času izgradnje hidroelektrarne Brežice.

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE 680 361 ESOTECH
Uradno smo zaključili in predali v upravljanje projekt »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.

Skupaj z garancijsko dobo bosta objekta Vodarna Jezero in Vodarna Stopiče v celoti predana naročniku v letu 2018. Projekt smo izvajali v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je bil financiran s strani Evropske unije, Republike Slovenije in občin udeleženk. Prednosti vgrajene nove tehnologije čiščenja surove vode na območju osrednje Dolenjske prebivalstvo in gospodarstvo občuti in koristi od septembra 2016. S tem projektom je podjetje ESOTECH skupaj s podjetjem Von Roll BHU Umwelttechnik pomagalo izboljšati vodovodni sistem na območju osrednje Dolenjske, s katerim so občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice rešile ključno problematiko pri oskrbi s pitno vodo.

V podjetju ESOTECH s takšnimi projekti pomagamo izboljševati kvaliteto življenja in omogočamo nadaljnji razvoj.

Izgradnja novih plinskih turbin

Izgradnja novih plinskih turbin 600 450 ESOTECH

Dela na projektu: Izgradnja novih plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica, po pogodbah za LOT 1 in LOT 3, ki so se začela pred skoraj natančno enim letom so sedaj že v zaključni fazi.

Trenutno potekajo še zaključne aktivnosti kot so:

  • testiranja in sodelovanje pri zagonih hladilnega sistema, preklopne avtomatike lastne rabe in dovoda tekočih goriv (KOEL);
  • pokrivanje kabelskih tras;
  • menjava kabelskih polic, ki jih je bilo zaradi prenapolnjenosti potrebno menjati z večjimi;
  • izvedba manjših elektromontažnih del (urejanje kablov, označevanje);
  • urejanje dokumentacije (NOV, DZO).

V sredo 7.3.2018 je bil uspešno izveden strokovni tehnični pregled celotnega projekta izgradnje plinskih blokov. Vodja projekta je v uvodnem govoru pohvalil vse izvajalce za profesionalen odnos, kvalitetno izvedbo del, kakor tudi za pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Na STP je bilo ugotovljeno, da ni ovir za izvedbo tehničnega pregleda, ki ga naročnik namerava izvesti v prvem tednu aprila 2018. Do navedenega datuma imamo izvajalci še čas izvesti vsa potrebna dela in aktivnosti.
Za naš obseg del po obeh pogodbah ni več pričakovati težav, saj so aktivnosti že skoraj zaključene.

Fitracija vode AVČE

Fitracija vode AVČE 150 150 ESOTECH
Pogodbo za »Filtracijo vode Avče«, smo z naročnikom Občino Kanal ob Soči, podpisali tik pred koncem leta 2016.

To je eden od projektov, s katerim naročnik rešuje oskrbo pitne vode na celotnem območju občine.

Dela so, skladno s terminskim planom, zaključena. Naročniku je bila v mesecu juniju predana dokumentacija, potrebna za izvedbo tehničnega pregleda. Trenutno se izvajajo testiranja in zagoni nameščene tehnološke opreme. V času do pridobitve uporabnega dovoljenja moramo 1 x mesečno izvesti meritve kakovosti pitne vode, ter objekt, skladno s pogodbo, naročniku predati najkasneje do 15.10.2017.

Zlato priznanje

Zlato priznanje 380 516 ESOTECH
Zlato priznanje na podelitvi priznanj za najboljše inovacije SAŠA regije

Na letošnji podelitvi priznanj za najboljše inovacije v SAŠA regiji so Esotechovi inovatorji za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac« prejeli zlato priznanje.

Čestitke inovatorjem in projektnemu teamu.