Fitracija vode AVČE

Fitracija vode AVČE

Fitracija vode AVČE 150 150 ESOTECH
Pogodbo za »Filtracijo vode Avče«, smo z naročnikom Občino Kanal ob Soči, podpisali tik pred koncem leta 2016.

To je eden od projektov, s katerim naročnik rešuje oskrbo pitne vode na celotnem območju občine.

Dela so, skladno s terminskim planom, zaključena. Naročniku je bila v mesecu juniju predana dokumentacija, potrebna za izvedbo tehničnega pregleda. Trenutno se izvajajo testiranja in zagoni nameščene tehnološke opreme. V času do pridobitve uporabnega dovoljenja moramo 1 x mesečno izvesti meritve kakovosti pitne vode, ter objekt, skladno s pogodbo, naročniku predati najkasneje do 15.10.2017.