Inženirski objekti

USPEŠNO ZAKLJUČILI MEDNARODNO TENDERSKO PROCEDURO

USPEŠNO ZAKLJUČILI MEDNARODNO TENDERSKO PROCEDURO 600 450 ESOTECH

Z veseljem lahko objavimo, da smo uspešno zaključili mednarodno tendersko proceduro in podpisali prvo pogodbo v mestu Zhytomyr in sicer za projektiranje in izvedbo komunalne čistilne naprave velikosti 220.000 PE – kar je po velikosti primerljivo Ljubljanski čistilni napravi. Vrednost investicije je 10,5 mio eur.

V lanskem septembru smo odprli predstavništvo v Kijevu, vzpostavili odlične odnose z Ministrstvom za zunanje zadeve RS in našo ambasado v Kijevu. Le ta nam je omogočila dostop do odgovornih oseb na najvišjih mestih v ukrajinski vladi. Za odlično delo in podporo se jim iskreno zahvaljujemo. Naša projektantska ekipa je že na lokaciji. Zaradi oddaljenosti, posebnih zahtev projekta, trga in za uspešnost projekta, bodo z novim poslovnim modelom sledile tudi spremembe v organizaciji projekta in podjetja. Nujnost prilagajanja poslovnim modelom za različne trge narekujejo tudi naši drugi letos pridobljeni posli – v Črni Gori, Srbiji, BiH in na Hrvaškem.
Ne glede na zmanjšanje čistih prihodkov od prodaje v letu 2017, smo na enaki ravni ohranili ključne kazalnike denarnega toka iz poslovanja EBITDA, dobiček iz poslovanja EBIT, donosnost kapitala ROE in hkrati povečali celotno gospodarnost ter dodano vrednost.

Ob tem vseskozi sledimo svoji viziji – postati kupcem sinonim kot inženirsko podjetje za celostno izvajanje za njih najboljših tehnoloških in investicijskih rešitev na področju JV Evrope. Saj je naše poslanstvo ponuditi kupcem za njih najboljšo tehnološko rešitev.

Na podjetju vseskozi vlagamo v kadrovske aktivnosti z jasnim in iskrenim namenom, da mlademu strokovnjaku, novemu kolegu, zagotovimo razvojno delovno okolje, kjer bo lahko poglabljal svoje znanje, razvijal svoje ideje, inovativnost in podjetnost.

Vseskozi štipendiramo in zaposlujemo nove sodelavce in vabimo v svojo sredino vse, ki so pripravljeni slediti vrednotam podjetja, delati trdo, vlagati v svoj osebni razvoj in soustvarjati v timih in tehnoloških področjih. Doma in na tujih trgih.

Vabljeni!

INDUSTRIJSKA ČISTILNA NAPRAVA HENKEL MARIBOR

INDUSTRIJSKA ČISTILNA NAPRAVA HENKEL MARIBOR 600 450 ESOTECH

Na projektu industrijske čistilne naprave Henkel Maribor, smo konec januarja uspešno izvedli tehnični pregled in pridobili dovoljenje za nadaljevanje testiranj ter uporabo industrijske čistilne naprave v sistemu Henkel Maribor. V naslednjih dneh planiramo testiranje in nastavitev opreme skupaj z izvajalcem UV oksidacije Enviolet GmbH. V redno obratovanje je potrebno nastaviti napravo za predčiščenje industrijskih odpadnih vod iz podjetja HENKEL Maribor, maksimalne kapacitete 18,75m3/h (450m3/dan) za kemijsko in fizikalno obdelavo odpadnih voda po postopku z vodikovim peroksidom (H2O2) pod vplivom UV svetlobe, nevtralizacije, koagulacije, flokulacije in usedanja.

V zaključni fazi projekta, se zahvaljujemo vsem udeležencem na projektu in predstavnikom naročnika Henkel Maribor za korektno sodelovanje pri izvedbi.

 

AOD OTVORITEV

AOD OTVORITEV 380 253 ESOTECH

V petek, 8. septembra 2017 je družba SIJ ACRONI slavnostno otvorila 30 milijonov vredno naložbo v AOD (Argon Oxygen Decarburisation) konverter. Častni gost svečanega dogodka in glavni govornik je bil predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor. Z novo pridobitvijo družba SIJ Acroni načrtuje povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavnih in specialnih jekel ter bistveno skrajšanje časa proizvodnje.

V družbi Esotech smo na dogodek izjemno ponosni, saj smo bili v projektu pogodbeni partner družbe Primetals iz Avstrije, v času izvedbe pa smo uspešno realizirali vse zastavljene aktivnosti. Posebej pomembno je poudariti, da se je projekt izvajal večinoma med obratovanjem Jeklarne, kar je iz vidika zagotavljanja varnega dela, organiziranja montaže in potrebne spremljajoče logistike, še posebej povečalo zahtevnost izvedbe.

Ob tej priložnosti se Uprava in vodstvo družbe ESOTECH iskreno zahvaljujeta vsem sodelavkam in sodelavcem na projektu, ki ste pomembno pripomogli k realizaciji ene največjih naložb v Sloveniji, v zadnjem obdobju. Hvala tudi družbi Acroni, za naročilo in izkazano zaupanje ter dolgoletno poslovno sodelovanje.

Fitracija vode AVČE

Fitracija vode AVČE 150 150 ESOTECH
Pogodbo za »Filtracijo vode Avče«, smo z naročnikom Občino Kanal ob Soči, podpisali tik pred koncem leta 2016.

To je eden od projektov, s katerim naročnik rešuje oskrbo pitne vode na celotnem območju občine.

Dela so, skladno s terminskim planom, zaključena. Naročniku je bila v mesecu juniju predana dokumentacija, potrebna za izvedbo tehničnega pregleda. Trenutno se izvajajo testiranja in zagoni nameščene tehnološke opreme. V času do pridobitve uporabnega dovoljenja moramo 1 x mesečno izvesti meritve kakovosti pitne vode, ter objekt, skladno s pogodbo, naročniku predati najkasneje do 15.10.2017.