USPEŠNO ZAKLJUČILI MEDNARODNO TENDERSKO PROCEDURO

USPEŠNO ZAKLJUČILI MEDNARODNO TENDERSKO PROCEDURO

USPEŠNO ZAKLJUČILI MEDNARODNO TENDERSKO PROCEDURO 600 450 ESOTECH

Z veseljem lahko objavimo, da smo uspešno zaključili mednarodno tendersko proceduro in podpisali prvo pogodbo v mestu Zhytomyr in sicer za projektiranje in izvedbo komunalne čistilne naprave velikosti 220.000 PE – kar je po velikosti primerljivo Ljubljanski čistilni napravi. Vrednost investicije je 10,5 mio eur.

V lanskem septembru smo odprli predstavništvo v Kijevu, vzpostavili odlične odnose z Ministrstvom za zunanje zadeve RS in našo ambasado v Kijevu. Le ta nam je omogočila dostop do odgovornih oseb na najvišjih mestih v ukrajinski vladi. Za odlično delo in podporo se jim iskreno zahvaljujemo. Naša projektantska ekipa je že na lokaciji. Zaradi oddaljenosti, posebnih zahtev projekta, trga in za uspešnost projekta, bodo z novim poslovnim modelom sledile tudi spremembe v organizaciji projekta in podjetja. Nujnost prilagajanja poslovnim modelom za različne trge narekujejo tudi naši drugi letos pridobljeni posli – v Črni Gori, Srbiji, BiH in na Hrvaškem.
Ne glede na zmanjšanje čistih prihodkov od prodaje v letu 2017, smo na enaki ravni ohranili ključne kazalnike denarnega toka iz poslovanja EBITDA, dobiček iz poslovanja EBIT, donosnost kapitala ROE in hkrati povečali celotno gospodarnost ter dodano vrednost.

Ob tem vseskozi sledimo svoji viziji – postati kupcem sinonim kot inženirsko podjetje za celostno izvajanje za njih najboljših tehnoloških in investicijskih rešitev na področju JV Evrope. Saj je naše poslanstvo ponuditi kupcem za njih najboljšo tehnološko rešitev.

Na podjetju vseskozi vlagamo v kadrovske aktivnosti z jasnim in iskrenim namenom, da mlademu strokovnjaku, novemu kolegu, zagotovimo razvojno delovno okolje, kjer bo lahko poglabljal svoje znanje, razvijal svoje ideje, inovativnost in podjetnost.

Vseskozi štipendiramo in zaposlujemo nove sodelavce in vabimo v svojo sredino vse, ki so pripravljeni slediti vrednotam podjetja, delati trdo, vlagati v svoj osebni razvoj in soustvarjati v timih in tehnoloških področjih. Doma in na tujih trgih.

Vabljeni!