Energetika

USPEŠNO ZAKLJUČILI MEDNARODNO TENDERSKO PROCEDURO

USPEŠNO ZAKLJUČILI MEDNARODNO TENDERSKO PROCEDURO 600 450 ESOTECH

Z veseljem lahko objavimo, da smo uspešno zaključili mednarodno tendersko proceduro in podpisali prvo pogodbo v mestu Zhytomyr in sicer za projektiranje in izvedbo komunalne čistilne naprave velikosti 220.000 PE – kar je po velikosti primerljivo Ljubljanski čistilni napravi. Vrednost investicije je 10,5 mio eur.

V lanskem septembru smo odprli predstavništvo v Kijevu, vzpostavili odlične odnose z Ministrstvom za zunanje zadeve RS in našo ambasado v Kijevu. Le ta nam je omogočila dostop do odgovornih oseb na najvišjih mestih v ukrajinski vladi. Za odlično delo in podporo se jim iskreno zahvaljujemo. Naša projektantska ekipa je že na lokaciji. Zaradi oddaljenosti, posebnih zahtev projekta, trga in za uspešnost projekta, bodo z novim poslovnim modelom sledile tudi spremembe v organizaciji projekta in podjetja. Nujnost prilagajanja poslovnim modelom za različne trge narekujejo tudi naši drugi letos pridobljeni posli – v Črni Gori, Srbiji, BiH in na Hrvaškem.
Ne glede na zmanjšanje čistih prihodkov od prodaje v letu 2017, smo na enaki ravni ohranili ključne kazalnike denarnega toka iz poslovanja EBITDA, dobiček iz poslovanja EBIT, donosnost kapitala ROE in hkrati povečali celotno gospodarnost ter dodano vrednost.

Ob tem vseskozi sledimo svoji viziji – postati kupcem sinonim kot inženirsko podjetje za celostno izvajanje za njih najboljših tehnoloških in investicijskih rešitev na področju JV Evrope. Saj je naše poslanstvo ponuditi kupcem za njih najboljšo tehnološko rešitev.

Na podjetju vseskozi vlagamo v kadrovske aktivnosti z jasnim in iskrenim namenom, da mlademu strokovnjaku, novemu kolegu, zagotovimo razvojno delovno okolje, kjer bo lahko poglabljal svoje znanje, razvijal svoje ideje, inovativnost in podjetnost.

Vseskozi štipendiramo in zaposlujemo nove sodelavce in vabimo v svojo sredino vse, ki so pripravljeni slediti vrednotam podjetja, delati trdo, vlagati v svoj osebni razvoj in soustvarjati v timih in tehnoloških področjih. Doma in na tujih trgih.

Vabljeni!

URADNA OTVORITEV HE BREŽICE

URADNA OTVORITEV HE BREŽICE 600 450 ESOTECH

V sredo, 27. 9. 2017, je potekala uradna otvoritev HE Brežice, četrte v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi katere gradnja se je pričela aprila 2014. Otvoritve so se udeležili številni ugledni predstavniki države, elektrogospodarstva, lokalnih skupnosti in gospodarskih družb. Poleg pozdravnega nagovora direktorja družbe HESS, ki je uspešno vodila projekt izgradnje, gospoda Bogdana Barbiča, se je kot slavnostni govornik otvoritve udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar.

Ob tej priložnosti čestitamo in se zahvaljujemo celotni ekipi Esotecha in nadzora s strani Litostroj Power ter Končar, ki so sodelovali v času izgradnje hidroelektrarne Brežice.

AOD OTVORITEV

AOD OTVORITEV 380 253 ESOTECH

V petek, 8. septembra 2017 je družba SIJ ACRONI slavnostno otvorila 30 milijonov vredno naložbo v AOD (Argon Oxygen Decarburisation) konverter. Častni gost svečanega dogodka in glavni govornik je bil predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor. Z novo pridobitvijo družba SIJ Acroni načrtuje povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavnih in specialnih jekel ter bistveno skrajšanje časa proizvodnje.

V družbi Esotech smo na dogodek izjemno ponosni, saj smo bili v projektu pogodbeni partner družbe Primetals iz Avstrije, v času izvedbe pa smo uspešno realizirali vse zastavljene aktivnosti. Posebej pomembno je poudariti, da se je projekt izvajal večinoma med obratovanjem Jeklarne, kar je iz vidika zagotavljanja varnega dela, organiziranja montaže in potrebne spremljajoče logistike, še posebej povečalo zahtevnost izvedbe.

Ob tej priložnosti se Uprava in vodstvo družbe ESOTECH iskreno zahvaljujeta vsem sodelavkam in sodelavcem na projektu, ki ste pomembno pripomogli k realizaciji ene največjih naložb v Sloveniji, v zadnjem obdobju. Hvala tudi družbi Acroni, za naročilo in izkazano zaupanje ter dolgoletno poslovno sodelovanje.

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE 680 361 ESOTECH
Uradno smo zaključili in predali v upravljanje projekt »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.

Skupaj z garancijsko dobo bosta objekta Vodarna Jezero in Vodarna Stopiče v celoti predana naročniku v letu 2018. Projekt smo izvajali v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je bil financiran s strani Evropske unije, Republike Slovenije in občin udeleženk. Prednosti vgrajene nove tehnologije čiščenja surove vode na območju osrednje Dolenjske prebivalstvo in gospodarstvo občuti in koristi od septembra 2016. S tem projektom je podjetje ESOTECH skupaj s podjetjem Von Roll BHU Umwelttechnik pomagalo izboljšati vodovodni sistem na območju osrednje Dolenjske, s katerim so občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice rešile ključno problematiko pri oskrbi s pitno vodo.

V podjetju ESOTECH s takšnimi projekti pomagamo izboljševati kvaliteto življenja in omogočamo nadaljnji razvoj.

Zlato priznanje

Zlato priznanje 380 516 ESOTECH
Zlato priznanje na podelitvi priznanj za najboljše inovacije SAŠA regije

Na letošnji podelitvi priznanj za najboljše inovacije v SAŠA regiji so Esotechovi inovatorji za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac« prejeli zlato priznanje.

Čestitke inovatorjem in projektnemu teamu.