Izgradnja novih plinskih turbin

Izgradnja novih plinskih turbin

Izgradnja novih plinskih turbin 600 450 ESOTECH

Dela na projektu: Izgradnja novih plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica, po pogodbah za LOT 1 in LOT 3, ki so se začela pred skoraj natančno enim letom so sedaj že v zaključni fazi.

Trenutno potekajo še zaključne aktivnosti kot so:

  • testiranja in sodelovanje pri zagonih hladilnega sistema, preklopne avtomatike lastne rabe in dovoda tekočih goriv (KOEL);
  • pokrivanje kabelskih tras;
  • menjava kabelskih polic, ki jih je bilo zaradi prenapolnjenosti potrebno menjati z večjimi;
  • izvedba manjših elektromontažnih del (urejanje kablov, označevanje);
  • urejanje dokumentacije (NOV, DZO).

V sredo 7.3.2018 je bil uspešno izveden strokovni tehnični pregled celotnega projekta izgradnje plinskih blokov. Vodja projekta je v uvodnem govoru pohvalil vse izvajalce za profesionalen odnos, kvalitetno izvedbo del, kakor tudi za pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Na STP je bilo ugotovljeno, da ni ovir za izvedbo tehničnega pregleda, ki ga naročnik namerava izvesti v prvem tednu aprila 2018. Do navedenega datuma imamo izvajalci še čas izvesti vsa potrebna dela in aktivnosti.
Za naš obseg del po obeh pogodbah ni več pričakovati težav, saj so aktivnosti že skoraj zaključene.