Esotech Novice

SVINČNIKARJI IN ŠRAUFENCIGARJI

SVINČNIKARJI IN ŠRAUFENCIGARJI 700 467 ESOTECH
Če si kaj zasluži naziv “tradicionalno”, potem je to sigurno “Srečanje Rorcangerjev, Šraufencigerjev in Svinčnikarjev “, ki ima korenine še v časih združene Juge, v prejšnjem tisočletju.

V ročnem nogometu sta največ zmag požela par: Drago Pavlič in Boris Štimnikar. Srečanja se je odvijalo športno, ob prijetnem klepetu, za prijeten zaključek so poskrbele mlade glasbenice.

Mersida Rogo nekaj disciplinah. V paradni disciplini – mali nogomet so zmagali Svinčnikarji z rezultatom 2:1. Vrv pa so prepričljivo najmočneje vlekli Šraufencigarji in Rorcangarji z rezultatom 2:0. Za zmago za leto 2018 in prevzem pokala je odločala gol razlika v korist Šraufencigerjev in Svinčnikarjev. Čestitke ekipi Šraufencigerjev in Rorcangerjev ter njihovemu kapetanu Marjanu Verbotnu.

Na odbojkarskem igrišču so je najbolje predstavili team Razvojniki z ekipo Alenka Žigon, Marko Bojinović, Grega Volk , Nejc Kolerič in Jasmin Ibriševič. Pod koši so dokazali prevlado team Tržniki v sestavi Irena Baš, Boštjan Pavlič, Matjaž Kodrun in Matjaž Lušnic.

V ročnem nogometu sta največ zmag požela par: Drago Pavlič in Boris Štimnikar. Srečanja se je odvijalo športno, ob prijetnem klepetu, za prijeten zaključek so poskrbele mlade glasbenice.

– Mersida Rogo

 

INDUSTRIJSKA ČISTILNA NAPRAVA HENKEL MARIBOR

INDUSTRIJSKA ČISTILNA NAPRAVA HENKEL MARIBOR 600 450 ESOTECH

Na projektu industrijske čistilne naprave Henkel Maribor, smo konec januarja uspešno izvedli tehnični pregled in pridobili dovoljenje za nadaljevanje testiranj ter uporabo industrijske čistilne naprave v sistemu Henkel Maribor. V naslednjih dneh planiramo testiranje in nastavitev opreme skupaj z izvajalcem UV oksidacije Enviolet GmbH. V redno obratovanje je potrebno nastaviti napravo za predčiščenje industrijskih odpadnih vod iz podjetja HENKEL Maribor, maksimalne kapacitete 18,75m3/h (450m3/dan) za kemijsko in fizikalno obdelavo odpadnih voda po postopku z vodikovim peroksidom (H2O2) pod vplivom UV svetlobe, nevtralizacije, koagulacije, flokulacije in usedanja.

V zaključni fazi projekta, se zahvaljujemo vsem udeležencem na projektu in predstavnikom naročnika Henkel Maribor za korektno sodelovanje pri izvedbi.

 

Izgradnja novih plinskih turbin

Izgradnja novih plinskih turbin 600 450 ESOTECH

Dela na projektu: Izgradnja novih plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica, po pogodbah za LOT 1 in LOT 3, ki so se začela pred skoraj natančno enim letom so sedaj že v zaključni fazi.

Trenutno potekajo še zaključne aktivnosti kot so:

  • testiranja in sodelovanje pri zagonih hladilnega sistema, preklopne avtomatike lastne rabe in dovoda tekočih goriv (KOEL);
  • pokrivanje kabelskih tras;
  • menjava kabelskih polic, ki jih je bilo zaradi prenapolnjenosti potrebno menjati z večjimi;
  • izvedba manjših elektromontažnih del (urejanje kablov, označevanje);
  • urejanje dokumentacije (NOV, DZO).

V sredo 7.3.2018 je bil uspešno izveden strokovni tehnični pregled celotnega projekta izgradnje plinskih blokov. Vodja projekta je v uvodnem govoru pohvalil vse izvajalce za profesionalen odnos, kvalitetno izvedbo del, kakor tudi za pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Na STP je bilo ugotovljeno, da ni ovir za izvedbo tehničnega pregleda, ki ga naročnik namerava izvesti v prvem tednu aprila 2018. Do navedenega datuma imamo izvajalci še čas izvesti vsa potrebna dela in aktivnosti.
Za naš obseg del po obeh pogodbah ni več pričakovati težav, saj so aktivnosti že skoraj zaključene.