EKOLOGIJA

AOD OTVORITEV

AOD OTVORITEV 380 253 ESOTECH

V petek, 8. septembra 2017 je družba SIJ ACRONI slavnostno otvorila 30 milijonov vredno naložbo v AOD (Argon Oxygen Decarburisation) konverter. Častni gost svečanega dogodka in glavni govornik je bil predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor. Z novo pridobitvijo družba SIJ Acroni načrtuje povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavnih in specialnih jekel ter bistveno skrajšanje časa proizvodnje.

V družbi Esotech smo na dogodek izjemno ponosni, saj smo bili v projektu pogodbeni partner družbe Primetals iz Avstrije, v času izvedbe pa smo uspešno realizirali vse zastavljene aktivnosti. Posebej pomembno je poudariti, da se je projekt izvajal večinoma med obratovanjem Jeklarne, kar je iz vidika zagotavljanja varnega dela, organiziranja montaže in potrebne spremljajoče logistike, še posebej povečalo zahtevnost izvedbe.

Ob tej priložnosti se Uprava in vodstvo družbe ESOTECH iskreno zahvaljujeta vsem sodelavkam in sodelavcem na projektu, ki ste pomembno pripomogli k realizaciji ene največjih naložb v Sloveniji, v zadnjem obdobju. Hvala tudi družbi Acroni, za naročilo in izkazano zaupanje ter dolgoletno poslovno sodelovanje.

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE 680 361 ESOTECH
Uradno smo zaključili in predali v upravljanje projekt »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.

Skupaj z garancijsko dobo bosta objekta Vodarna Jezero in Vodarna Stopiče v celoti predana naročniku v letu 2018. Projekt smo izvajali v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je bil financiran s strani Evropske unije, Republike Slovenije in občin udeleženk. Prednosti vgrajene nove tehnologije čiščenja surove vode na območju osrednje Dolenjske prebivalstvo in gospodarstvo občuti in koristi od septembra 2016. S tem projektom je podjetje ESOTECH skupaj s podjetjem Von Roll BHU Umwelttechnik pomagalo izboljšati vodovodni sistem na območju osrednje Dolenjske, s katerim so občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice rešile ključno problematiko pri oskrbi s pitno vodo.

V podjetju ESOTECH s takšnimi projekti pomagamo izboljševati kvaliteto življenja in omogočamo nadaljnji razvoj.