KONTAKTI

PREDSEDNIK UPRAVE
MARKO ŠKOBERNE
marko.skoberne@esotech.si

Tel: +386 (0)3 899 45 02 (tajništvo)
Fax: +386 (0)3 899 45 03

DIREKTOR INŽENIRINGA
MAG. DRAGO PAVLIČ
drago.pavlic@esotech.si

Tel: +386 (0)3 899 46 20
Fax: +386 (0)3 899 45 03

DIREKTOR DIVIZIJE EKOLOGIJA
MAG. IZTOK HRASTEL

iztok.hrastel@esotech.si

Tel: +386 (0)3 899 46 40
Fax: +386 (0)3 899 45 03

DIREKTOR ZA EKONOMIKO IN FINANCE
MAG. ROBERT HUDOURNIK
robert.hudournik@esotech.si

Tel: +386 (0)3 899 45 89
Fax: +386 (0)3 899 45 03

DIREKTOR PROJEKTIVE IN RAZVOJA
BOŠTJAN ŽIGON
bostjan.zigon@esotech.si

Tel: +386 (0)3 899 45 55
Fax: +386 (0)3 899 45 03

DIREKTOR MONTAŽE
MAG. BOGDAN ŠPEGEL
bogdan.spegel@esotech.si

Tel: +386 (0)3 899 46 60
Fax: +386 (0)3 899 45 03