Evropski strukturni in investicijski skladi

Nagrada Združenja za inženiring – ZING

Nagrada Združenja za inženiring – ZING 680 453 ESOTECH
Nagrada Združenja za inženiring – ZING za najboljši izvedbeni projekt s področja infrastrukture za projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini – Naprave za pripravo pitne vode«

Združenje za inženiring (ZING) je včeraj v okviru strokovnega posveta: »Dan inženiringa«, Esotech, d.d. podelil nagrado za najboljši izvedbeni projekt s področja infrastrukture, in sicer za projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini – Naprave za pripravo pitne vode«.

Nagrada ZING simbolizira povezovanje in integracijo različnih dejavnosti ter teamskega dela v sklopu projekta. »Nagrada predstavlja pomembno priznanje, odraža odličnost izbranega podjetja in projekta, ter posledično vrhunskost storitve, produkta in osebja oziroma tima, ki to področje gradi in dela uspešno« je komisija za nagrade ZING zapisala v svoji utemeljitvi izbora.

Pri tem velja omeniti, da je bila inovativnost in uspešnost projekta prepoznana tudi širše:

  • Projekt je bil na natečaju Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izbran za najboljši kohezijski projekt v kategoriji Varstvo okolja – področje voda
  • GZS-SŠGZ je za inovativnost na projektu podelila zlato priznanje
  • Projekt je na nacionalnem nivoju GZS prejel srebrno priznanje za inovacije Čistilne naprave za pitno vodo
  • Projekt je bil izbran (po metodologiji IPMA) za najboljši razvojni in izvedbeni projekt v Esotech, d.d. v letu 2015
  • V okviru razpisa Evropske Unije »Evropski strukturni in investicijski skladi«, ki je potekal v organizaciji SVRK, je bil projekt “Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini” po izboru javnosti nominiran kot »resničen primer dobre prakse za velik projekt« med dvajset najboljših EU projektov pod naslovom: EU projekt, Moj projekt 2017. Med nominiranimi projekti je bil ta projekt v Savinjski statistični regiji izglasovan za najboljši projekt.