ESOTECH, DRUŽBA ZA RAZVOJ IN IZVAJANJE EKOLOŠKIH IN ENERGETSKIH PROJEKTOV, D.D.

Družba ESOTECH, d.d. uspešno izvaja projekte obnove in novogradnje na področju termoenergetike, hidroenergetike, daljinske energetike, distribucije električne energije in tehnoloških sistemov v industriji. Skupaj s strateškimi partnerji družba razvija in izvaja implementacijo okoljevarstvenih tehnologij na področju varovanja zraka, čiščenja vod in ravnanja z odpadki. Preko rezultatov lastnega razvoja in sodelovanja s partnerji, družba razpolaga z naborom tehnologij, ki jih trži in izvaja v Sloveniji in na trgih jugovzhodne Evrope, v obliki storitev izvedbenega kakor tudi svetovalnega inženiringa.

ENERGETIKA
EKOLOGIJA
GRADBENI INŽENIRING

KAKOVOST

ESOTECH, d.d. ima lasten integriran sistem vodenja kakovosti, ki vključuje certifikate za standarde:

ISO 9001:2015

Za sistem vodenja kakovosti.

ISO 14001:2015

Za sistem ravnanja z okoljem

BS OHSAS 18001:2007

Za sistem varnosti in zdravja

EN ISO 3834-2

za področje varjenja po standardu

SIST EN 1090-1

Za kontrolo proizvodnje po standardu SIST EN 1090-1 Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij

SIQ Ex U.10027

Certifikat o usposobljenosti za vzdrževanje Ex-opreme SIQ Ex U.10027 po standardih SIST EN 60079-17:2008 in SIST EN 1127-1:2008

SIQ Ex U.10026

Certifikat o usposobljenosti za vgraditev Ex-opreme SIQ Ex U.10026 po standardu SIST EN 60079-14:2009 in SIST EN 1127-1:2008

SIQ Ex U.10028R

Certifikat o usposobljenosti za servisiranje in popravila Ex-opreme SIQ Ex U.10028R po standardih SIST EN 60079-19:2011 in SIST EN 1127-1:2008

D&B RATING

D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.